1Par. 17: 11 je ... Co je 1Par. 17: 11?
Když se naplníte vaše dny a půjdete k vašim otcům, vzbudím vaše potomstvo po tobě, což bude z tvých synů, a ustavím jeho království. 2 Svět. 7: 12 Mat. 1: 1 Gal. 3: 16

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.