1Par. 17: 14 je ... Co je 1Par. 17: 14?
Dám ho v domě i v království mém na věky, a trůn jeho bude navždy. Je to. 55: 3 Cibule. 1: 32 1 Tim. 3: 15

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.