1Par. 17: 15 je ... Co je 1Pas. 17: 15?
Všechna tato slova a všeho vidění tohoto, tak to Nathan mluvit s Davidem. 2 Svět. 7: 17

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.