1Par. 17: 23 je ... Co je 1Par. 17: 23?
Tak tedy, Pane, slovo, které jste řekl o služebníku tvém a o jeho domě, ustaví navěky a udělej, jak jsi říkal. 2 Svět. 7: 25

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.