1Par. 17: 24 je ... Co je 1Pas. 17: 24?
a a mír být na tvém jménu možné zvětšit až na věky, řka: „Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Bůh nad Izraelem,‚a dům tvého služebníka Davida se před tebou.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.