1Par. 17: 27 je ... Co je 1 Par. 17: 27?
Začněte požehnáni domu tvého služebníka, aby byl před tebou vždycky. Neboť jestliže požehnáš, Pane, bude požehnaný navždy. 2 Svět. 7: 29

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.