1Par. 17: 10 je ... Co je 1Par. 17: 10?
V těch dnech, když jsem ustanovil soudce na mém lidu Izraeli, ponížil jsem všechny své nepřátele a řekl jsem vám, že vás Hospodin učiní domů. Ps. 17: 48

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.