1Par. 17: 13 je ... Co je 1Par. 17: 13?
Budu jeho otcem a on bude mým synem. Nebude-li od něho vzít milost, jak jsem vzal od toho, který byl před vámi. 2 Svět. 7: 14

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.