1Par. 17: 17 je ... Co je 1Par. 17: 17?
Ale to nebylo v tvých očích dost, Bože; Prohlásíš dům služebníka svého, a podívej se na mě jako na velikého člověka, Pane Bože! 2 Svět. 7: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.