1Par. 17: 18 je ... Co je 1Pas. 17: 18?
Co může vystoupit více k tobě čest Davidovi služebníku svému? Znáte svého sluhu! Ps. 138: 1

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.