1Par. 17: 21 je ... Co je 1Par. 17: 21?
A kdo je jako tvůj lid Izrael, který národ na zemi, jehož by Bůh šel, [k] odčinit své vlastní lidi, aby se k tobě jméno velikosti a hrozný - vyháněje tvář lidu svého, kterýž jsi vyvedl z Egypta. Druhý. 4: 7

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.