1Par. 17: 25 je ... Co je 1Par. 17: 25?
Pro Tebe, můj Bože, jsi zjistil služebníku tvému, že pro něj postavíš dům, proto se tvůj služebník odvážil modlit před tebou. 2 Svět. 7: 27

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.