1Par. 17: 4 je ... Co je 1Par. 17: 4?
Jděte a řekněte služebníku svému Davidovi: Takto praví Pán: Nebudu mi stavět dům, který bydlel, 3 králové. 8: 19

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.