1Par. 17: 5 je ... Co je 1 Par. 17: 5?
Pro nemám bydlil v domě od toho dne, kdy jsem vyvedl Izraele až do dnešního dne, a [šel] od stanu ke stanu a od obydlí [ v domě] . Ex. 7: 5

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.