1Par. 17: 6 je ... Co je 1Par. 17: 6?
Kdekoli I chodil se vším Izraelem, jsem říci ani slovo - kterému z soudců Izraelských, jemuž jsem přikázal nakrmit své lidi: „proč vy mi postavil dům z cedrového dřeva?“

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.