1Par. 17: 7 je ... Co je 1Par. 17: 7?
A teď, tedy díš služebníku mému Davidovi: Takto praví Hospodin zástupů: Vzal jsem tě ze stáda, aby byl vévodou nad mým izraelským lidem; 1Kar. 16: 12

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.