1Par. 17: 8 je ... Co je 1Par. 17: 8?
A já jsem byl s tebou, kamkoli jsi chodil, a zničil jsem všechny své nepřátele před tvým obličejem a udělal tvé jméno jako jméno velkého na zemi.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.