Deut. 11:30 je ... Co je Deut. 11: 30?
Tady jsou za Jordánem, mimochodem, kde slunce se chodí dolů, v zemi Kananejského, kteří žijí v rovinách naproti Galgala, blízko dubu More. Gen. 12: 6 Život. 18: 1

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.