Deut. 13: 13 je ... Co je to Deut. 13: 13?
Co se mu zjevil zlé lidi z řad Zvedli jste obyvatele města a říkali: "Pojďme a sloužme jiným bohům, o kterých jsi nevěděl," -

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.