1Par. 12: 4 je ... Co je 1Par. 12: 4?
Ishmaiah Gabaonitský, mocného třiceti a [regulátor] v průběhu třiceti; Jeremiah, Jachaziel, Jochanan, Jozabad z Gedera.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.