1Par. 15: 10 je ... Co je 1Par. 15: 10?
Od Aminadabovu kníže, a jeho bratry - sto a dvanáct.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.