1Par. 15: 12 je ... Co je 1Pas. 15: 12?
I řekl jim: Vy jste přední otcové Levíty sebe i své bratry a vnesli truhlu Hospodina Boha Izraele na [místo, které] Připravil jsem pro něj; Čísla. 8: 6

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.