1Par. 15: 16 je ... Co je 1Pas. 15: 16?
I mluvil David předním z Levítů, aby ustanovili z bratří svých zpěváky s nástroji hudby, loutny a harfy a činely, které hlasitě hlas radosti. 2 Svět. 6: 12

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.