1Par. 15: 18 je ... Co je 1Par. 15: 18?
A s nimi bratří jejich z moll, Zachariáš, Ben, Jaaziel, Semiramot, Jechielův, Unni, Eliaba, Benaiáš Maaseiášovu, Matitjáš Elifele a Mikneiáš a Obed - Idumejské, Jehiel nosičů. 1Par. 16: 38

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.