1Par. 15: 19 je to ... Co je 1 Par. 15: 19?
Heman, Asaf a Ethan hrál hlasitě na mosazných činelů:

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.