1Par. 15: 21 je to ... Co je 1 Par. 15: 21?
Mattathias, Eliphelehu a Mikneiáš a Obed - Edom, Jehiel a Azaziáš - harfy na aby začal.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.