1Par. 15: 22 je to ... Co je 1 Par. 15: 22?
a Chenaniáš, přední z Levítů, že jsem učitel zpěvu, protože byl obratný.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.