1Par. 15: 24 je ... Co je 1Par. 15: 24?
Sebaniáš Jóšafat, Nathaniel, Amasai Zachariáš, Benajáš a Eliezer kněží, foukal na trouby před truhlou boha. Obed - Edom a Jehojáš [byli] prishvernikami u archy.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.