1Par. 15: 25 je to ... Co je 1 Par. 15: 25?
Tak David a starší Izraelští a hejtmané, šel, aby truhlu smlouvy Hospodinovy ​​z domu Obed - Idumejského s radostí. 2 Svět. 6: 12

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.