1Par. 15: 26 je ... Co je 1Pas. 15: 26?
A když Bůh pomohl lévijci, kteří nesli truhlu smlouvy Hospodinovy, že obětovali sedm volů a sedm barů.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.