1Par. 15: 27 je to ... Co je 1 Par. 15: 27?
David byl oděn do jemného plátna [a] a všechny Levítové, kteříž nesli truhlu, i zpěváci i Chenaniáš vedoucí hudebníky a zpěváky. David měl také [více] lněným efodem.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.