1Par. 15: 29 - to je ... Co je to 1 Par. 15: 29?
Když Pánův truhla smlouvy uzavřela město David, Michal, dcera Saulova, díval se z okna a viděl, jak král David jel a smál se, pohrdl jej ve svém srdci.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.