1Par. 15: 4 je ... Co je 1Par. 15: 4?
David shromáždil syny Árona a levity:

bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.