1Par. 15: 5 je ... Co je 1Par. 15: 5?
Z Kehatovců, Uriel náčelníka a jeho bratry - sto dvacet [osob] ;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.