1Par. 15: 6 je ... Co je 1Par. 15: 6?
Z synů Meráriových: Azaiáš, šéf a jeho bratři, dvacet dvacet; Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.