1Par. 15: 7 je ... Co je 1 Par. 15: 7?
Ze synů Gersonových, kapitána Joela a jeho bratří - sto třicet ; Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.