1Par. 15: 8 je ... Co je 1Par. 15: 8?
Z synů Elisafanových je Šemajáš, šéf a jeho bratři, dvě stě;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.