1Par. 15: 9 je ... Co je 1Par. 15: 9?
Z Hebronových synů je kapitán Eliel a jeho bratří osmdesát;

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.