1Par. 16: 11 je ... Co je 1Pas. 16: 11?
Vyhledejte Hospodina a jeho sílu, neustále hledat jeho tvář.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.