1Par. 16: 14 je ... Co je 1Par. 16: 14?
Je to Pán náš Bůh; Jeho soudy jsou po celé zemi.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.