1Par. 16: 16 je ... Co je 1 Par. 16: 16?
To, co odkázalo Abrahamovi a v němž přísahal Izákovi, 12: 7 Život. 22: 16 Cibule. 1: 73

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.