1Par. 16: 17 je ... Co je 1Par. 16: 17?
a Jákobovi za ustanovení, Izraelovi za smlouvu věčnou,

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.