1Par. 16: 18 je ... Co je 1Pas. 16: 18?
říkají, „dám zemi Kananejskou za své dědictví.“

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.