1Par. 16: 19 je ... Co je 1Par. 16: 19?
Byli tehdy malí a nevýznamní a cizinci v něm, Deut. 32: 9

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.