1Par. 16: 21 je ... Co je 1Par. 16: 21?
I nedal žádnému muži, aby je utlačovat, a pokáral krále jejich

bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.