1Par. 16: 22 je to ... Co je 1Par. 16: 22?
"Nedotýkejte se mého pomazaného a nekomplikujte své proroky." Ps. 104: 15

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.