1Par. 16: 28 je ... Co je 1Par. 16: 28?
Vzdejte Hospodinu, ó čeledi národů, připsat Hospodinu slávu a

The Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.