1Par. 16: 33 je ... Co je 1Par. 16: 33?
Pak se spolu dříví lesní před Hospodinem, neboť se béře, aby soudil zemi.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.