1Par. 16: 39 je ... Co je 1Par. 16: 39?
Sádoch kněz a jeho bratří kněží - před příbytkem Hospodina, že vysoká místa v Gabaon,

The Bible . Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.