1Par. 16: 8 je ... Co je 1Par. 16: 8? 2018 - TheglossyPages.com
1Par. 16: 8 je ... Co je 1Par. 16: 8?
Dávejte Pánovi poděkování, prosíme Jeho jméno; prohlašujte v národech Jeho skutky; Ps. 104. Je. 12: 4

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.